web analytics

Nordic iptv Sverige: Viaip.net

Nordic iptv Sverige - Viaip.net

Aktivera och kom igång med din TVIP S-box från Viaip.net

tvip 705

0. Ge oss boxens mac adress. Det krävs då vi ska aktivera ditt abonnemang första gången. Mac adressen finns på boxens baksida och den kan t.ex se ut så här:

 

10:27:BE:11:AA:22

 

Vi rekommenderar att du inte startar upp boxen innan vi meddelat att aktiveringen är klar.

 

1. Anslut nätverkskabel mellan tvip S-605-boxen och din routers LAN-port.

 

2. Anslut HDMI-kabeln mellan tvip S-boxen och uttaget HDMI 1 bak på din tv.

 

3. Starta din tv och välj rätt HDMI-ingång (HDMI 1)

 

4. Anslut strömkabeln mellan tvip S-boxen och ett strömuttag i väggen.

 

5. Stoppa i batterierna i fjärrkontrollen och starta sedan boxen om den inte redan har hoppat igång.

 

6. Nu ska du välja språk, internet och tid.

 

7. När du kommer till knappen där det står (BÖRJA ANVÄNDA TVIP) så trycker du på den. Nu ska portalen läsas in.

 

SÅHÄR NAVIGERAR DU I BOXEN:

 

1. När du kommer in i portalen och ser alla kanallistor trycker du (PIL NER) för att välja önskat land / kategori av tv-kanaler.

 

 2. Du tar dig alltid tillbaka till denna huvudmeny genom att trycka (PIL VÄNSTER)

 

 3. När du står på önskad kanal trycker du (OK) För att starta kanalen och en gång till för att växla till helskärm.

 

 4. När du ser alla länder/kanallistor kan du också trycka (PIL HÖGER OCH VÄNSTER) för att istället komma till t.ex tv-serier och videoklubb mm.

 

 5. För att se program i efterhand ställer du dig på en kanal med en liten klocka på sig. Sedan trycker du (PIL HÖGER) för att komma till tv-guide där du kan starta vilket program du vill.

 

 6. Du kan alltid trycka på kontrollens knapp (FN) för att komma till (inställningar) och (huset) för att återgå till tv.

 

 7. Du redigerar inställningen du står på med (PIL HÖGER OCH VÄNSTER)

 

8. Om du automatiskt vill få Svensk undertext på alla filmer mm så går du till inställningar/system och bläddra ner till inställningen som heter: standardspråk för undertexter, där väljer du: Svenska🇸🇪

 

9. Om något inte fungerar som det ska så hjälper det i 99 procent av fallen att göra följande:

 

A. Starta om boxen genom att dra ur elkontakten.

 

B. Lösningen kan i vissa fall vara att samtidigt även starta om din router.