web analytics

VIAIP – SÄKER SVENSK IPTV UTAN KRÅNGEL!

VIAIP MED TVIP S-BOXAR

1. Koppla in allting och starta boxen.

 

2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran.

 

3. Boxen startar om efter uppdateringen.

 

4. Gå till TV i settings menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

 

Strömkälla: Multicast

 

Buffering, msec: 5000

 

Storage: No storage


Timeshift storage: Internal storage

 

Auto-timeshifting: Off Content

 

Source: Web Portal

 

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

 

Adress till portal:

http://nordic1.tv:2095/c/

 

Portal-hanterare: av

 

Använd Web-portal: hela systemet

 

API läge: GSTB

 

 Tryck sedan på tillämpa, vänta några sekunder och tryck sedan på back knappen på kontrollen så sparar boxen din nya portal och loggar in.

 

5. Gå till system i settings menyn och byt till Svenska för inställningen default subtitle language, då får du Svensk text på kanalerna.

 

OBS: Du ska aldrig trycka på back knappen när du tittar på tv. Frammåt och bakåt i tv spelaren går du med pil höger och vänster. Använd t.ex pil höger för att komma till tv guide och catch up när du står i kanallistan.