web analytics

Nordic One iptv Sverige – viaip.net

NordicOne iptv Sverige - köp billigast iptv - Svensk iptv - Iptv nordic

Iptv manual för TVIP S-boxar – Nordic One iptv

nordicone iptv sverige box tvip605

1. Anslut nätverkskabel mellan tvip S-boxen och din routers LAN-port.

 

 2. Anslut HDMI-kabeln mellan tvip S-boxen och uttaget HDMI 1 bak på din tv.

 

3. Starta din tv och välj rätt HDMI-ingång (HDMI 1)

 

4. Anslut strömkabeln mellan tvip S-boxen och ett strömuttag i väggen.

 

5. Stoppa i batterierna i fjärrkontrollen och starta sedan boxen om den inte redan har hoppat igång.

 

6. När allt är inkopplat och boxen är uppdaterad så trycker du på fjärrkontrollens kugghjul för att komma till (inställningar)

 

 

7. Gå från (system) med pil höger till (tv) Tryck nu (ok) och ställ in inställningarna enligt följande:

 

Nordic One iptv - settings

 

 

MPEG TS BUFFERT: 5000

  

Innehållskälla: web portal

 

8. Längst ner finns nu en knapp som heter (ställ in Web portal) Tryck på den och ställ in följande inställningar:

 

Adress till portal:

http://clientsportals.info:2095/c/

 

Portal-hanterare: av

 

Använd Web-portal: hela systemet

 

 API läge: GSTB

 

 9. Tryck sedan på verkställ. Boxen ska nu logga in på portalen, om den inte gör det: vänta i ca 10 sekunder och tryck sen på kontrollens (back knapp) så sparar boxen din nya portal och loggar in.

 

10. Om du nu istället får upp en skärm där det står (YOUR STB IS BLOCKED)

 

 

Det betyder att din box är rätt inställd men du behöver ge oss boxens mac adress så vi kan aktivera ditt abonnemang.

 

Mac adressen hittar du på boxens baksida. Den kan t.ex se ut så här:

 

10:27:be:11:aa:bb

 

 

ANVÄNDNING AV DIN TVIP S-BOX

 

1. När du kommer in i portalen och ser alla kanallistor:

 

 

Tryck (PIL NER) för att välja önskat land / kategori av tv-kanaler.

 

 2. Du tar dig alltid tillbaka till denna huvudmeny genom att trycka (PIL VÄNSTER)

 

 3. När du står på önskad kanal trycker du (OK) För att starta kanalen och en gång till för att växla till helskärm.

 

 4. När du ser alla länder kan du också trycka (PIL HÖGER OCH VÄNSTER) för att istället komma till t.ex tv-serier och videoklubb mm.

 

 5. För att se program i efterhand ställer du dig på en kanal med en liten klocka på sig. Sedan trycker du (PIL HÖGER) för att komma till tv-guide där du kan starta vilket program du vill.

 

 6. Du kan alltid trycka på kontrollens kugghjul för att komma till (inställningar) och (BACK) för att återgå till tv.

 

 7. Du redigerar inställningen du står på med (PIL HÖGER OCH VÄNSTER)

 

8. Om du automatiskt vill få Svensk undertext på alla filmer mm så går du till inställningar/system och bläddra ner till inställningen för automatiska undertexter, där väljer du: Svenska🇸🇪

 

 9. Om något inte fungerar som det ska så hjälper det i 99 procent av fallen att göra följande:

 

A. Starta om boxen genom att dra ur elkontakten.

 

B. Lösningen kan i vissa fall vara att samtidigt även starta om din router.

 

 C. FABRIKSÅTERSTÄLLNING: Tryck (S INFO 49 S INFO) För att komma till fabriksåterställning. Efter omstarten väljer du språk och tid mm.