web analytics

Nordic iptv Sverige: Viaip.net

Nordic iptv Sverige - Viaip.net

Tvip box – Iptv manual!

Enkel iptv manual för att aktivera och navigera i din TVIP S-box.

 

iptv box - tvip 605

0. Ge oss boxens mac adress om du inte redan gjort det. Det krävs då vi ska aktivera ditt abonnemang första gången.

 

Mac adressen finns på boxens baksida. Den kan t.ex se ut så här:

 

10:27:BE:00:AA:BB

 

1. Anslut nätverkskabel mellan tvip S-boxen och din routers LAN-port.

 

2. Anslut HDMI-kabeln mellan tvip S-boxen och uttaget HDMI 1 bak på din tv.

3. Starta din tv och välj rätt HDMI-ingång (HDMI 1)

 

4. Anslut strömkabeln mellan tvip S-boxen och ett strömuttag i väggen.

 

5. Stoppa i batterierna i fjärrkontrollen och starta sedan boxen om den inte redan har hoppat igång.

 

6. Nu ska du göra en fabriksåterställning av boxen:

 

Tryck på fjärrkontrollens knapp (S INFO) följt av (49) och sedan (S INFO) igen för att komma till fabriksåterställning. OBS: Vissa boxar har inte (S INFO) Använd då istället (FN) Efter omstarten väljer du språk, internet och tid.

 

Uppdatera boxen till senaste mjukvaran om den ber dig om detta. När du kommer till knappen där det står (BÖRJA ANVÄNDA TVIP) så trycker du på den och fortsätter sedan med punkt 7 i denna manual.

 

7. Tryck nu på fjärrkontrollens kugghjul eller på knappen (FN) för att komma till (inställningar)

 

tvip 605 iptv box

 

8. Gå från (system) med pil höger till (tv) Tryck nu (ok) och ställ in inställningarna enligt följande:

 

Nordic One iptv - settings

 

MPEG TS BUFFERT: 5000

  

Innehållskälla: web portal

 

9. Längst ner finns nu en knapp som heter (ställ in Web portal) Tryck på den och ställ in följande inställningar:

 

Portaladress för N1+:

 

http://ultratv.one:2095/c/

 

Portal-hanterare: av

 

Använd Web-portal: hela systemet

 

API läge: GSTB

 

10.  Tryck sedan på verkställ. Vänta ca 20 sekunder. Boxen ska nu spara den nya portal adressen och logga in på portalen.

 

SÅHÄR NAVIGERAR DU I BOXEN:

 

1. När du kommer in i portalen och ser alla kanallistor trycker du (PIL NER) för att välja önskat land / kategori av tv-kanaler.

 

 2. Du tar dig alltid tillbaka till denna huvudmeny genom att trycka (PIL VÄNSTER)

 

 3. När du står på önskad kanal trycker du (OK) För att starta kanalen och en gång till för att växla till helskärm.

 

 4. När du ser alla länder/kanallistor kan du också trycka (PIL HÖGER OCH VÄNSTER) för att istället komma till t.ex tv-serier och videoklubb mm.

 

 5. För att se program i efterhand ställer du dig på en kanal med en liten klocka på sig. Sedan trycker du (PIL HÖGER) för att komma till tv-guide där du kan starta vilket program du vill.

 

 6. Du kan alltid trycka på kontrollens kugghjul eller (FN) för att komma till (inställningar) och tryck på huset eller (BACK) för att återgå till tv.

 

 7. Du redigerar inställningen du står på med (PIL HÖGER OCH VÄNSTER)

 

8. Om du automatiskt vill få Svensk undertext på alla filmer mm så går du till inställningar/system och bläddra ner till inställningen: standardspråk för undertexter, där väljer du: Svenska🇸🇪

 

9. Om något inte fungerar som det ska så hjälper det i 99 procent av fallen att göra följande:

 

A. Starta om boxen genom att dra ur elkontakten.

 

B. Lösningen kan i vissa fall vara att samtidigt även starta om din router.

 

 C. FABRIKSÅTERSTÄLLNING: Följ denna manual från punkt 6 och frammåt.